Sørumlia vel

2015-04-23 12.22.00
Sørumlia – sett fra jordene nede i Lier. Boligfeltene som danner Sørumlia Vel strekker seg langs åsen fra Lier stasjon i nord – til Linneslia i sør.

Sørumlia vel er et trivelig sted å bo i Lier kommune. Boligfeltet ble etablert i 1963 – med første byggetrinn – og siste trinn ble fullført rundt ca. 1980. Boligfeltet rommer 170 boliger og ligger solfylt til i åskanten, opp mot den gamle jernbanetrasséen fra Spikkestadbanen. Her er det sol til langt på kveld og utsikt fra de fleste eiendommene over Drammensfjorden og Lier.