Lekeplassen ved Tunnelveien/fellesarealer

Styret har vært i kontakt med kontoret for idrett og kultur i Lier kommune angående opprustning av lekeplassen. Kommunen har vist positiv vilje til å bidra med en slik opprustning og har bedt oss om å komme tilbake med en beskrivelse av hva vi ønsker å prioritere på lekeplassen. Etter dette er mottatt vil kommunen bl.a. søke om spillemidler til formålet. Styret er glad for kommunens positive holdning og vil sørge for at en prioriteringsliste settes opp. Forslag til hva lekeplassen bør inneholde kan sendes Annichen Olsen, annichen.olsen@broadpark.no, eller Marit Borge, boma@jbv.no. Kommunen har også lovet å sende oss et kart over friarealer og stier for allmenn ferdsel i Sørumlia.