Lier fibernett

Styret har hatt en representant på et av informasjonsmøtene som Lier fibernett holdt 12. mars, med formål å skaffe oss informasjon om hva tilbudet går ut på. Vi har notert oss at fibertilknytning gir følgende muligheter: Internett med E-mail, tv-pakke, filmleie samt telefon. Fremtidsrettet teknisk løsning. Betydelig økt kapasitet/hastighet i dataoverføring sammenlignet med ISDN og ADSL. (10, 25 eller 50 Mbits/sec og stor opplastningshastighet). Du kan også sjekke og sende mail via tv-skjermen. Løsningen gir også trådløst nettverk. Det ble antydet at minimum 50% av beboerne i Sørumlia må melde seg på for at dette opplegget vil bli installert i området vårt. Styret tar ikke noe standpunkt for eller imot dette, da det selvfølgelig er en sak for den enkelte husstand å avgjøre. For mer informasjon, gå inn på www.lier-fibernett.no.