Rassikring

Styret i Sørumlia Vel har kontaktet kommunen med forespørsel om sikring av områder i Sørumlia hvor vi ser at det raser ut steiner, spesifikt i Gruveveien og i Sørumlia, mellom Humlebakken og Sørum terasse. Vi ønsker at noe gjøres snarest og har bedt kommunen om å kontakte oss for en befaring. Styret har bedt om svar innen neste styremøte, som er berammet til 8. april, 2008. Samtidig tok vi opp bekymringsmeldinger om rasfare i tunnelen på den gamle jernbanelinja ved Gullaugkleivene. Vi har fått tilbakemelding om at geolog har inspisert tunnelen og at bolting av fjellet er planlagt.