Ras i Gruveveien

Ragnhild Malm m.fl. har vært på befaring med bl.a. Per-Jan Willassen, sjef for Anlegg og Eiendom i Lier kommune, for å se på mulige rasfarlige områder i lia. I Gruveveien løsnet nylig en stor stein og falt ned på veien. Området i Sørumlia (mellom Humlebakken og Sørum terrasse) samt innerst i Konglestien ble også besiktiget. Kommunen har stor forståelse for problemet, og Willassen vil skrive en rapport om befaringen og hvilke tiltak som skal iverksettes. Rapporten vil bli sendt Sørumlia Vel. Kommunen vil også vurdere å innhente en geotekniker for vurdering av hvor i Sørumlia det bør gjøres noe.

ras_gruveveien_600