Linjerydding – Hugging av trær

Vi har fått følgende melding fra Lier Everk

«Vi har leid inn Skandinavisk Linjerydding AS for å rydde langs alle være strømførende linjer. Når det gjelder vegetasjon som er hogd på privat eiendom er det grunneiers ansvar å ta hånd om dette. Når det gjelder offentlig grunn (eks.kommunale veier, fylkesveier og riksveier) er gjort avtale om at Skandinavisk Linjerydding tar hånd om det som er hogd enten ved bortkjøring eller flising.

Vi har hatt kontakt med Skandinavisk Linjerydding AS i dag som beklager de henger litt etter med denne oppryddingen, men at det vil bli tatt så snart som mulig.

Ønskes ytterligere informasjon om dette kan dere kontakte Skandinavisk Linjerydding v/Tor Arne Persson tlf. 95 80 63 65»