Styret i Sørumlia vel

Styret i Sørumlia Vel vil gjerne presentere oss for beboerne i lia. Her er vi, fra venstre: nestleder Ragnhild Malm, sekretær Unni Jørgensen, styrmedlem Marit Borge, revisor Ingar Øvergaard, leder Else Krag, revisor Magnhild Tretterud og kasserer Annichen Olsen.

styret2008_600