Dugnadsprogram for våren 2008

  • Styret har vedtatt et dugnadsprogram for våren 2008. (Vi har en liste over folk som har sagt seg interesserte i å være med på dugnader, men tar gjerne imot flere. Ta kontakt med dugnadsleder Sveinung Norheim, tlf.32840787, mobil 90223454) .
  • Sveinung Norheim vil organisere dugnad i fellesområdene i lia (i henhold til mottatt kart fra kommunen), eksempelvis: adkomstvegene Sørumlia – Tunnelvegen, Sørum terrasse – Sørumlia (nedgangen ved Konglestien 2), Gruvevegen – Jernbanelinja, Sørumlia – Blåveisstien, Seljestien – Jernbanen. Sveinung m.fl. vil ta en runde i disse områdene mandag 28. april kl 1800 for å avklare hva som bør gjøres, for deretter å fastsette dato for dugnaden. Kommunen har sagt seg villig til å rydde bort store steiner i fellesområdene, men fjerner ikke avfall og småstein. De vil også spyle grøftene. øvrig rydding av grøftene er huseiers eget ansvar. Vi oppfordrer samtidig alle beboere om å ta sin egen private vårdugnad på områdene som ligger ut mot veiene, til felles forskjønnelse av lia.
  • Vi vil også ta en runde på lekeplassen og deretter ta kontakt med kommunen angående rydding samt utsetting av container.
  • Vel-tavla vil komme opp i løpet av våren. Ansvarlig for oppsetting av tavlen er dugnadsgjengen v/Sveinung. Kommunen kontaktes for hjelp til oppsetting (boring av hull).