Gatefest

Merk dere dato for gatefesten – den er fastsatt til 1. juni, mellom kl. 15.00 og 18.00. Den vil bli holdt i Konglestien, som for anledningen vil bli stengt for trafikk etter avtale med beboerne. Alle er velkomne, store som små. Festkomiteen er i gang med planlegging og kommer nærmere tilbake med detaljer.