Trafikale forhold rundt Lier stasjon

Utkjørselen fra jernbanen ut i Humlebakken er skummel. Bilene kommer i stor fart og tar ikke hensyn til øvrig trafikk og gående. Humlebakken har verken gangfelt eller andre trafikksikringstiltak.
Fortsatt står biler feilparkert, bl.a. stenges til tider utkjørsel fra garasje til beboerne nederst i Humlebakken. Styret har nok engang kontaktet Arve Ruud i kommunens planseksjon med forslag om å sette opp «Parkering forbudt» skilt her samt foreslå fotgjengerfelt på tvers av Humlebakken nedenfor innkjøring til stasjonen.