Folkemøte om friluftsliv og idrettstilbud i Lier

Haugestad 16. april 2008

Kulturkontoret i Lier Kommune og Lier Idrettsråd inviterte liungene til å møte opp for å komme med innspill til hva slags friluftsaktiviteter og idrettstilbud som bør ligge i den kommunale planen de neste 4 år.

Tilstede fra Sørumlia var: Olav Aasmundrud, Sveinung Norheim, Ragnhild Malm, Unni Jørgensen og Annichen Olsen

Første foredragsholder var Jakob Vik fra Buskerud Idrettskrets. Deres visjon er ‘Idrett så flere vil’. Han åpnet med å fortelle hvor viktig det er med jevnlig fysisk aktivitet for alle, samt at det har vært en merkbar nedgang i fysisk aktivitet blant den norske befolkning de siste årene. De ønsker en mer aktiv skoledag, og vil bidra aktivt med kompetanse, spesielt overfor skoleverket.

Andre foredragsholder var Anders Moen fra Hennummarka Velforening på Tranby som representerer ca. 1100 husstander. Han fortalte om deres ‘Prosjekt utemiljø’ som handlet om å gjøre skolegården annerledes. Han kom med mange gode tips, og sier at det er kun vi som bestemmer hva vi kan få til. Det viktigste er at man må engasjere både barn, unge og voksne og la de ta del i prosjektet, slik at de før eierskap og interesse av å bruke det som bygges opp.

Siste del på agendaen var at hvert bord skulle diskutere seg frem til ønsker som Kultur-kontoret kan se nærmere på. Saker som ble fremlagt av representantene fra Sørumlia var:

Utbedring av adkomstveier til linja fra Sørumlia (konkret Gruveveien og veien v/Fjelltun)
Natursti/trimløype med stoppested på gml. Gullaug stasjon for barnefamilier på tur
Oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien (etter vår plan, se egen sak om denne)
Organiserte aktiviteter for barn/unge/voksne i Gullaug skolekrets, slik at man slipper å sette seg i bilen for å kjøre til andre siden av Lier
Legge turforslag på internett med henvisning til nymerkede løyper
Søppelbøtter på rasteplasser langs hele linja samt forbud mot hestemøkk langs veien
Hvilebenker for turgående eldre som blir boende i sitt nærmiljø

Alt i alt var dette et veldig kreativt møte og et meget godt tiltak igangsatt av kommunen. Da venter vi i spenning på resultatene!