Oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien

Søknad vedr. oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien er sendt kommunen. Vi har satt opp mange ønsker, og håper at mye kan løses i samarbeid med kommunen og litt dugnad. Vi ser derfor frem til at både kommunen og beboerne ønsker å gjøre en innsats for å bidra til å gjøre lekeplassen til et attraktivt samlingspunkt. Søknaden omfatter bl.a: lekeapparat m/klatrestativ og sklie, sandkasse, huske/vippe, benk/bord, rydding av akebakken, bedre belysning, ballbinge (til fotball, håndball, basket, tennis, volleyball, skøytebane med mer) samt en generell oppgradering og rydding av arealet tilhørende lekeplassen. Vi har blitt lovet at de skal ta kontakt snarlig for å avtale en befaring på området. Da skal vi se på hva som kan gjøres med kommunens midler samt hvilke muligheter vi har i forhold til å få tippemidler fra Norsk Tipping til en ballbinge. Vi krysser fingrene!

Slik ser lekeplassen ut i dag - hvordan vil vi at den skal bli?
Slik ser lekeplassen ut i dag – hvordan vil vi at den skal bli?