Rassikring

Per-Jan Willassen fra Lier kommune og en konsulent fra fjellsikringsfirmaet Fjerby var på befaring i området 20. mai. Fra Sørumlia møtte Unni og Erik Jørgensen, Edgar Leistad, Sveinung Norheim og Sjur Malm.4 forskjellige rassteder ble inspisert: Gruveveien, Konglestien 6, Sørumlia (byggefelt 5) og Sørumlia (mellom Humlebakken og Sørum terrasse). Den foreløpige vurderingen er at alle rasstedene må renses for løse stener og blokker. Deretter må det boltes og legges netting over rasveggene. Steinblokkene på skrenten til Konglestien representerer ikke noen fare fordi blokkene ligger stabilt og har ikke rørt på seg.

Konsulenten fra Fjerby vil utarbeide en rapport som sendes Willassen. Vellet har bedt om å få oversendt kopi av denne rapporten.

rassikring_600