Trafikkforholdene i Lia

Vi har f�tt brev fra Avdelingsingeni�r Arve Ruud, Planavdelingen i Lier kommune, p� v�re to henvendelser om trafikkforholdene i Humlebakken. Han har holdt et �ye med parkeringsforholdene i Humlebakken over tid, og har ikke konstratert problematisk parkering der. Kommunen �nsker i st�rst mulig grad � unng� parkeringsforbud i boligveier, og de finner ikke � ville g� inn for dette i Humlebakken n�.

Han har imidlertid konstatert at det blir parkert i krysset Humlebakken/S�rumlia. Han skriver: ‘Dette er et forhold som omfattes av vegtrafikkloven, som forbyr parkering i kryss.’ Han har sendt kopi av brevet til lensmannen, som er avgj�rende instans for hvorvidt dette f�rer til fare eller sjenanse. Selv mener vi at parkeringen i krysset snevrer inn svingen og dermed f�rer til farlige m�ter av biler som m�tes p� vei opp- og nedover i svingen. Dette kan v�re farlig, s�rlig p� vinterstid n�r det er glatt. Vi oppfordrer derfor de som pleier � parkere der om � finne andre plasser for bilene sine. Vi vil ogs� gjerne at Veltavlen skal v�re synlig og tilgjengelig.

Vi tok ogs� opp et �nske om sikring av krysset nede ved Tuverudveien, ref. at det g�r b�de skoleelever og togpendlere over krysset, samtidig som stressede billister kj�rer til/fra stasjonen i full fart. Det har kommunen forst�else for, men sier at ‘…det er Statens vegvesen som har myndigheten til � godkjenne eventuelle tiltak’. Disse har meget strenge kriterier for anlegg av gangfelt, og kommunen vet ikke om Vegvesenet vil godkjenne forslaget. Han sier avslutningsvis at, hvis dette ikke blir godkjent, vil kommunen se p� muligheten for andre tiltak.

S� – litt positivt, og litt forskjellige observasjoner enn noen av de beboerne nederst i Humlebakken m.fl. har gjort. Vi kan bare konstatere at noen parkerings forbudt skilt blir det ikke nedover i Humlebakken. I svingen, derimot? Vi f�r se hva Lensmannen kommer frem til. Og s� ser det ogs� ut at det p� sikt kan bli sikring av krysset ved Tuverudveien, p� en eller annen m�te. Det er fint at kommunen tar oss p� alvor, selv om de kan komme frem til forskjellig konklusjoner p� noen punkter.