Sørumlia vel får nye nettsider

Tanken bak det å redesigne nettsidene er at teknologien har gjort store fremskritt siden den forrige siden ble konstruert. Vi går nå over til et enklere system der vi ikke trenger hjelp fra utenforstående for å publisere nyheter, invitasjoner, møter og fester mm. De nye sidene er basert på WordPress.

Utsikten fra Sørumlia på vinterstid.
Utsikten fra Sørumlia på vinterstid.