Alle innlegg av Velet

Invitasjon til høstfest

Se vedlagte innbydelse til høstfest. Håper så mange som mulig tar seg turen:-)

Oppdatert deltakerliste pr 13/11-2016

Påmeldte til Årsmøtefest

Navn: Antall:
Martin Ulfstein Lund 2
Odd Andreas Østerhus 1
Arnlaug Margrete Borge 1
Egil Berg 2
Aud Ingjerd Muggerud 2
Vibeke Rochmann 2
Janne Stray 1
Rill Merete Rytter Fjøren 2

Styret:
Bjørn Ove 1
Martin Ulfstein Lund 0
Arnt Andrè Dullum 1
Ole Anton 1
Geir og Katerina 2

18

hostfest-1

Sørumlia vel får nye nettsider

Tanken bak det å redesigne nettsidene er at teknologien har gjort store fremskritt siden den forrige siden ble konstruert. Vi går nå over til et enklere system der vi ikke trenger hjelp fra utenforstående for å publisere nyheter, invitasjoner, møter og fester mm. De nye sidene er basert på WordPress.

Utsikten fra Sørumlia på vinterstid.
Utsikten fra Sørumlia på vinterstid.

 

Trafikkforholdene i Lia

Vi har f�tt brev fra Avdelingsingeni�r Arve Ruud, Planavdelingen i Lier kommune, p� v�re to henvendelser om trafikkforholdene i Humlebakken. Han har holdt et �ye med parkeringsforholdene i Humlebakken over tid, og har ikke konstratert problematisk parkering der. Kommunen �nsker i st�rst mulig grad � unng� parkeringsforbud i boligveier, og de finner ikke � ville g� inn for dette i Humlebakken n�.

Han har imidlertid konstatert at det blir parkert i krysset Humlebakken/S�rumlia. Han skriver: ‘Dette er et forhold som omfattes av vegtrafikkloven, som forbyr parkering i kryss.’ Han har sendt kopi av brevet til lensmannen, som er avgj�rende instans for hvorvidt dette f�rer til fare eller sjenanse. Selv mener vi at parkeringen i krysset snevrer inn svingen og dermed f�rer til farlige m�ter av biler som m�tes p� vei opp- og nedover i svingen. Dette kan v�re farlig, s�rlig p� vinterstid n�r det er glatt. Vi oppfordrer derfor de som pleier � parkere der om � finne andre plasser for bilene sine. Vi vil ogs� gjerne at Veltavlen skal v�re synlig og tilgjengelig.

Vi tok ogs� opp et �nske om sikring av krysset nede ved Tuverudveien, ref. at det g�r b�de skoleelever og togpendlere over krysset, samtidig som stressede billister kj�rer til/fra stasjonen i full fart. Det har kommunen forst�else for, men sier at ‘…det er Statens vegvesen som har myndigheten til � godkjenne eventuelle tiltak’. Disse har meget strenge kriterier for anlegg av gangfelt, og kommunen vet ikke om Vegvesenet vil godkjenne forslaget. Han sier avslutningsvis at, hvis dette ikke blir godkjent, vil kommunen se p� muligheten for andre tiltak.

S� – litt positivt, og litt forskjellige observasjoner enn noen av de beboerne nederst i Humlebakken m.fl. har gjort. Vi kan bare konstatere at noen parkerings forbudt skilt blir det ikke nedover i Humlebakken. I svingen, derimot? Vi f�r se hva Lensmannen kommer frem til. Og s� ser det ogs� ut at det p� sikt kan bli sikring av krysset ved Tuverudveien, p� en eller annen m�te. Det er fint at kommunen tar oss p� alvor, selv om de kan komme frem til forskjellig konklusjoner p� noen punkter.

Gatefesten 1. juni

Det har meldt seg på over 100 deltakere på festen kommende søndag, hvorav nesten 30 barn. Vi gleder oss til et forhåpentligvis solrikt og morsomt treff. Minner de påmeldte om å ta med grillmat m/tilbehør, drikke, glass, asjett, bestikk og stol. Ikke glem penger – det blir loddsalg med masse fine premier.

Rassikring

Per-Jan Willassen fra Lier kommune og en konsulent fra fjellsikringsfirmaet Fjerby var på befaring i området 20. mai. Fra Sørumlia møtte Unni og Erik Jørgensen, Edgar Leistad, Sveinung Norheim og Sjur Malm.4 forskjellige rassteder ble inspisert: Gruveveien, Konglestien 6, Sørumlia (byggefelt 5) og Sørumlia (mellom Humlebakken og Sørum terrasse). Den foreløpige vurderingen er at alle rasstedene må renses for løse stener og blokker. Deretter må det boltes og legges netting over rasveggene. Steinblokkene på skrenten til Konglestien representerer ikke noen fare fordi blokkene ligger stabilt og har ikke rørt på seg.

Konsulenten fra Fjerby vil utarbeide en rapport som sendes Willassen. Vellet har bedt om å få oversendt kopi av denne rapporten.

rassikring_600

Vel-tavla er på plass!

Takket være god innsats fra Fredrik Lebesby (t.v.) og Edgar Leistad (t.h.), har flott, ny vel-tavle kommet på plass i dag, 16. mai. Sveinung Norheim har bidratt med å grave hull til støttene. Vi takker alle tre! Tavlen vil snart få navn og bli beiset. Der vil vi henge opp viktige opplysninger fra hjemmesiden, slik at også beboere som ikke har internett kan følge med på hva som skjer. Vi håper den blir en nyttig informasjonskilde og blir flittig lest.

tavle_600

Ny benk på fellesarealet svingen Sørumlia/Sørum terrasse

Vi retter en stor takk til Ruth og Oddvar Varhaug i Sørum terrasse som har donert en flott benk/bord til Velet. Takk også til dugnadsgjengen, Sveinung Norheim, Oddvar Varhaug og Odd Østerhus, som har fått den på plass. Håper den vil bli brukt, enten til å ta seg en rast og nyte utsikten, slå av en prat med naboer eller rett og slett til en picnic i solen.

benk_600

Gatefest for store og små

Søndag 1. juni kl. 16:00 – 19:00 blir det gatefest for store & små i Sørumlia. Dette blir en fin anledning til å bli kjent med naboene. Vi dekker langbord i Konglestien og ordner med grill. Du trenger kun å ta med grillmat m/tilbehør, drikke, glass, asjett, bestikk og stol. Det blir bl.a. velkomstdrikk til alle, aktiviteter m/premiering for de yngre og loddsalg.Påmelding med antall barn og voksne innen 19. mai til Ingar Øvergaard: sms: 95 10 61 33 eller e-post: ingaro@broadpark.no

Gatefesten avlyses ved regnvær. Sjekk hjemmesiden!

VELKOMMEN!

Oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien

Søknad vedr. oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien er sendt kommunen. Vi har satt opp mange ønsker, og håper at mye kan løses i samarbeid med kommunen og litt dugnad. Vi ser derfor frem til at både kommunen og beboerne ønsker å gjøre en innsats for å bidra til å gjøre lekeplassen til et attraktivt samlingspunkt. Søknaden omfatter bl.a: lekeapparat m/klatrestativ og sklie, sandkasse, huske/vippe, benk/bord, rydding av akebakken, bedre belysning, ballbinge (til fotball, håndball, basket, tennis, volleyball, skøytebane med mer) samt en generell oppgradering og rydding av arealet tilhørende lekeplassen. Vi har blitt lovet at de skal ta kontakt snarlig for å avtale en befaring på området. Da skal vi se på hva som kan gjøres med kommunens midler samt hvilke muligheter vi har i forhold til å få tippemidler fra Norsk Tipping til en ballbinge. Vi krysser fingrene!

Slik ser lekeplassen ut i dag - hvordan vil vi at den skal bli?
Slik ser lekeplassen ut i dag – hvordan vil vi at den skal bli?