Kategoriarkiv: Ukategorisert

Lekeplassen ved Tunnelveien/fellesarealer

Styret har vært i kontakt med kontoret for idrett og kultur i Lier kommune angående opprustning av lekeplassen. Kommunen har vist positiv vilje til å bidra med en slik opprustning og har bedt oss om å komme tilbake med en beskrivelse av hva vi ønsker å prioritere på lekeplassen. Etter dette er mottatt vil kommunen bl.a. søke om spillemidler til formålet. Styret er glad for kommunens positive holdning og vil sørge for at en prioriteringsliste settes opp. Forslag til hva lekeplassen bør inneholde kan sendes Annichen Olsen, annichen.olsen@broadpark.no, eller Marit Borge, boma@jbv.no. Kommunen har også lovet å sende oss et kart over friarealer og stier for allmenn ferdsel i Sørumlia.

Lier fibernett

Styret har hatt en representant på et av informasjonsmøtene som Lier fibernett holdt 12. mars, med formål å skaffe oss informasjon om hva tilbudet går ut på. Vi har notert oss at fibertilknytning gir følgende muligheter: Internett med E-mail, tv-pakke, filmleie samt telefon. Fremtidsrettet teknisk løsning. Betydelig økt kapasitet/hastighet i dataoverføring sammenlignet med ISDN og ADSL. (10, 25 eller 50 Mbits/sec og stor opplastningshastighet). Du kan også sjekke og sende mail via tv-skjermen. Løsningen gir også trådløst nettverk. Det ble antydet at minimum 50% av beboerne i Sørumlia må melde seg på for at dette opplegget vil bli installert i området vårt. Styret tar ikke noe standpunkt for eller imot dette, da det selvfølgelig er en sak for den enkelte husstand å avgjøre. For mer informasjon, gå inn på www.lier-fibernett.no.