Dikt til Sørumlia

Her kan du laste ned diktet (PDF) og skrive det ut.

Dikt_til_Sorumlia