Pågående styresaker

  1. FARTSDUMPER. Det er flere og flere biler som kjører fort i Tunellveien i Sørumlia. Vi ønsker at det skal vurderes om det skal settes opp fartsdumper her, på lik linje som Sørumlia på andre siden av toglinjen. Vi tenker også på at det har kommet flere og flere små barn til i området, og er litt mer redd for at det kan skje noe.

Kommunen:

For tunellveien vil vi kunne foreta en trafikktelling med fartsmåling.

Ut fra resultatet her vil vi foreta nødvendige fartsdempende tiltak.


2. PARKERING. Vi har noen litt kinkige parkeringplasser (eller rettere sagt der folk bare parkerer). Dette er i krysset Humlebakke-Sørumlia og Sørumlia-Sørum terrasse. Begge disse stedene medfører en økt trafikkfarlighet. Har dere noen forslag til hvordan vi kan få bukt på dette, eller om det rett og slett er muligheter for et forbudskilt.

Kommunen:

Når det gjelder parkering er det et økende problem.

Selv om p-plassen til stasjonen ble utbygd er dette fortsatt et problem.

Vi vil følge opp dette. Siste utvei er å skilte med p-forbud.


3. Det bør byttes et skilt (Sørum Terrasse) i krysset Sørumlia-Sørum terrasse. Dette skiltet er det ikke mulig å lese noe lenger

Kommunen:

Nye veinavnskilt er bestilt satt opp tidligere i sommer. Jeg purrer opp dette.


4. Er det muligheter for å ha flere 30 sone skilt oppover lia?

Kommunen:

Det er ikke lov å repetere soneskilting. Dette er mye brukt og det hjelper på med hensyn til skiltjungel.

Mange bruker det som unnskyldning at de ikke ser skiltet, men det er nok kun en dårlig unnskyldning.

Evt. må soneskiltingen fjernes og det må settes opp 30 skilt i hver vei.


5. Er det kommunen eller vi som bor der, som har med å skilte om å vise varsomhet pga barn? Hvis det er dere, kan dere hjelpe til med dette?

Kommunen:

Kommunen setter ikke opp skilt som «Barn leker» eller lignende da dette ikke er et offentlig trafikkskilt.

Flere steder er slike skilt satt opp av private. Vi pleier å la disse stå så sant det ikke er til hinder eller fare for annen trafikk.