Medlemskap

Du kan bli medlem av Sørumlia Vel ved å innbetale kr 150,- til :

Sørumlia Vel v/ Geir Tande Solberg, 
Sørumlia 33, 3426 Gullaug,
Bankkontonr. 1503.11.81817.

Medlemmer har stemmerett på Velets årsmøter og støtter samtidig opp om fellesskapet i lia. Kontingenten går til løpende utgifter og felles tiltak i lia. Alle som har verv i Styre eller komiteer gjør dette på frivillig basis.