Styret 2008 – 2009

Leder: Else Krag, ekrag@lifi.no
Nestleder: Ragnhild Malm, sjmalm@online.no
Kasserer: Annichen Olsen, annichen.olsen@broadpark.no
Sekretær: Unni Jørgensen, erjoer3@online.no
Styremedlem: Marit Borge, boma@jbv.no
Varamedlem: Ingvild Stockinger (møter kun ved forfall fra ett av de ordinære medlemmer) ingvild_ihr@yahoo.no
Revisorer: Magnhild Tretterud, mtret@broadpark.no og
Ingar Øvergaard, ingaro@broadpark.no

Styret har nå i oppstartstiden møter 1 gang i måneden. Et sammendrag av beslutninger og vedtatte tiltak vil bli lagt ut på hjemmesiden etter hver møte.

Det vil i løpet av 2008 bli etablert en valgkomite som vil foreslå kandidater til styre for neste år. Dette vil bli valgt på et årsmøte som er planlagt til mars 2009. Vi oppfordrer interesserte til å melde seg som medlem av Valgkomiteen.

Styret 2008
Fra venstre: nestleder Ragnhild Malm, sekretær Unni Jørgensen, styrmedlem Marit Borge, revisor Ingar Øvergaard, leder Else Krag, revisor Magnhild Tretterud og kasserer Annichen Olsen.