Styre 2015

Det er satt sammen et foreløpig styre fra høsten 2016. Nye styremedlemmer tas i mot med åpne armer:-)

  • Bjørn Ove Lysaker, Leder, Sørumlia 51 a
  • Geir Tande Solberg, Kasserer, styremedlem, Sørumlia 33
  • Arnt Andre’ Dullum, styremedlem, Sørumlia 37
  • Ole Anton Engen, styremedlem, Sørum terrasse 15
  • Martin Ulfstein Lund, styremedlem, Gruveveien 5